Certifikáty

Společnost Press KF své výrobky pravidelně atestuje v akreditované laboratoři. Na veškeré své výrobky společnost vydala prohlášení o shodě dle nařízení Evropského parlamentu a rady 1935/2004/EC. Společnost je zapojena do Systému sdruženého plnění EKO-KOM v rámci zpětného odběru a využití odpadu z obalů. Společnost je zapojena do mezinárodního systému EAN·UCC.

 
Design downloaded from free website templates.