Fólie HDPE

Popis

Materiál - vysokohustotní polyetylén označovaný též mikroten - vyrábíme a dodáváme v provedení plochá fólie, polohadice, hadice a hadice s bočními sklady. HDPE je tenká fólie (vyrábíme v tloušťce od 8 do 40 mikronů), oproti běžným fóliím z LDPE má matovější povrch, je tužší, více makatelná s charakteristickou šustivostí. Odolává teplotám v rozsahu od -40 do +110°C a je proto možné ji používat jak pro balení hluboce zamražených potravin, tak pro jejich ohřev přímo v obalu z fólie. Bod měknutí se pohybuje kolem 120°C, proto nedoporučujeme vystavování vyšším teplotám.

Použití

Fólie HDPE se používá v obalové technice buď přímo jako obaly zboží nebo jako výchozí materiál pro výrobu různých obalů předmětů pro spotřební a potravinářský průmysl bez ostrých výčnělků způsobujících protržení fólie. Fólii je možné dodávat s barevnými potisky dle přání zákazníka. Výrobce není schopen předvídat všechny způsoby užití, proto doporučujeme zákazníkovi předběžně prokonzultovat způsob užití, únosnost a jiné požadavky a parametry. Je vhodný k balení potravin jako transparentní (čirý) nebo probarvený do max. 2%. Používá se také odnosných taśek, sáčků a přířezů na potraviny nebo pytlů na odpad.

Ekologické vlastnosti

Fólie HDPE je z ekologického hlediska nezávadná a vyrobené fólie lze znovu zpracovat (recyklovat). Dalším způsobem likvidace je spalování. Polyetylén se spaluje beze zbytku a při dokonalém spalování nevznikají jedovaté látky, dochazí k rozkladu na oxid uličitý a vodu. Poslední možností likvidace je ukládání na řízených skládkách. Pro spodní vodu je neutrální. Působením slunečního světla dochází k narušování a postupnému rozpadání materiálu.

 
Design downloaded from free website templates.