Fólie LDPE

Popis

Materiál - nízkohustotní polyetylén běžně označovaný jako polyetylén (PE-LD). Vyrábíme a dodáváme v provedení plochá fólie, polohadice, hadice a hadice s bočními sklady. Fólie, vyráběné z LDPE jsou průhledné (zákal stoupá se zvyšující se tloušťkou). Jsou příjemné na dotek. Vyrábějí se jako kluzné nebo nekluzné v tloušťce od 25 do 200 mikronů. Teplem se deformují. Tepelná odolnost je -50 až +85°C. Bod měknutí se pohybuje kolem 90°C. Při vystavení vyšším teplotám dochází k výraznému snížení fyzikálních vlastností a snížení únosnosti. Mají vysokou chemickou odolnost při běžných i vysokých teplotách, zanedbatelnou navlhavost a dobré elektroizolační vlastnosti. Svařují se teplem, čelistmi vyhřívanými impulsivním zdrojem nebo kontinuálně.

Použití

Fólie LDPE se používá v obalové technice buď přímo jako obaly, zboží nebo jako výchozí materiál pro výrobu různých obalů, předmětů pro spotřební a potravinářský průmysl bez ostrých výčnělků způsobujících protržení fólie. Fólii je možné dodávat s barevnými potisky dle přání zákazníka. Výrobce není schopen předvídat všechny způsoby užití, proto doporučujeme zákazníkovi předběžně prokonzultovat způsob užití, únosnost a jiné požadavané parametry. Je vhodný k výrobě odnosných tašek, pytlů a specifických obalů. Transparentní (čirý) nebo probarvený do max. 2% je použitelný pro styk s potravinami.

Ekologické vlastnosti

Fólie z polyetylénu je z ekologického hlediska nezávadná a vyrobené fólie lze znovu zpracovat (recyklovat). Dalším způsobem likvidace je spalování. Polyetylén se spaluje beze zbytku a při dokonalém spalování nevznikají jedovaté látky, dochazí k rozkladu na oxid uličitý a vodu. Poslední možností likvidace je ukládání na řízených skládkách. Pro spodní vodu je neutrální. Působením slunečního světla dochází k narušování a postupnému rozpadání materiálu.

 
Design downloaded from free website templates.